Ansvarsfraskrivelse

Indholdet I brochuren er udarbejdet med størst mulig omhu. Informationen er vejledende, for at give inspiration, men ChemVet påtager sig ikke ansvar for fejl og udeladelser.

Ikke alle produkter er tilgængelige for alle markeder og lokale lovgivningsmæssige retningslinjer for anvendelse og distribution af produkterne, går forud for indholdet i brochuren. ChemVet forbeholder sig ret til at ændre i informationen om produkterne på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel.

ChemVet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte følge ved brug af oplysningerne. ChemVet tager forbehold for alle rettigheder til det anvendte materiale, herunder tekst, billeder og logoer.