Haftungsausschluss

ChemVet verstrekt geen garantie, verklaring of waarborg met betrekking tot de in deze brochure opgenomen informatie of de geschiktheid van haar producten en diensten voor een bepaalde markt.

Niet alle producten zijn voor alle markten verkrijgbaar. Voorafgaand aan de distributie van de producten dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen. ChemVet verleent aan geen enkele partij, expliciet of impliciet, octrooirechten, licenties of andere IE-rechten, noch met betrekking tot dergelijke informatie zelf, noch met betrekking tot iets dat door dergelijke informatie wordt beschreven.

De informatie in dit document is eigendom van ChemVet en ChemVet behoudt zich het recht voor om ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie, in dit document of in haar producten en diensten.